Links van de WBE


FBE Limburg

De website van de Faunabeheereenheid Limburg.

De Faunabeheereenheden zijn in de Flora en faunawet genoemd als samenwerkingsverband van jachthouders die verantwoordelijk zijn voor een verantwoorde uitvoering van beheer en schadebestrijding.

Vereniging Het Reewild

De website van vereniging Het Reewild.

De Vereniging Het Reewild is een natuurbeschermingsorganisatie die conform haar doelstelling streeft naar het behoud van duurzame populaties reeën (Capréolus capréolus) en de bevordering van het welzijn van reeën in Nederland. Bejaging van het reewild wordt daarbij gezien als een essentieel instrument bij het actieve beheer van de sterk gegroeide populaties reeën.

 

Provincie Limburg

De website van de provincie Limburg.

 

Faunafonds

De website van het Faunafonds.

Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade.

DWHC

De website van het Dutch Wildlife Health Centre.

De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

KNJV logo

De website van de koninklijke nederlandse jagers vereniging.

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) is deskundig op het gebied van jacht, jachthonden en faunabeheer. Zij behartigt de belangen van wildbeheereenheden en leden.

NOJG logo

De website van de nederlandse organisatie voor jacht en grondbeheer.

 

Stichting Jachtopleidingen Nederland
De website van de stichting Jachtopleidingen Nederland.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.