Nieuws

Fusie 

Per 1 december 2018 zijn de wildbeheereenheden Tussen Maas en Roer en Roerstreek gefuseerd. Hiermee is een werkgebied van ruim 10.000 ha ontstaan waarin het wildbeheer planmatig en gecoördineerd wordt uitgevoerd. Dit gebied wordt begrensd door de Maas in het westen, de Duitse grens in het oosten, de N280 in het noorden en de grens tussen de gemeenten Roerdalen en Echt in het zuiden. Deze fusie komt voort uit het streven van de provincie naar eenheden van meer dan 5000 ha.

Sinds de inwerkingtreding van de wet Natuurbeheer hebben wildbeheereenheden de wettelijke verplichting om wildbeheer op lokaal niveau uit te voeren. Dit kan beter met eenheden van een zekere omvang en landschappelijk logische begrenzing. De nieuwe wildbeheereenheid, die de naam "Roerstreek E.O.” krijgt, heeft tot doel het streven naar een optimale wildstand. Dat wil zeggen een maximale wildstand gegeven de draagkracht van het gebied en met inachtneming van schadepreventie voor landbouw en verkeer. Dit doet zij planmatig ter uitvoering van het provinciale beleid waarbij jagers samenwerken. Ook verzorgt zij opleiding en bijscholing van jagers en voert zij overleg met gemeenten en andere overheden als ook met natuurorganisaties en terreinbeheerders. 

Jagers zijn sinds 2017 verplicht lid van een wildbeheereenheid waardoor deze eenheden ook toezien op het gedrag van jagers. De Roerstreek is een gebied met zeer hoge landschappelijke- en natuurwaarden. Gevormd door enkele riviertjes wordt het gekenmerkt als een terrassenlandschap vanaf het Meinwegplateau tot aan de Maas met een hoogteverschil van 80 meter en is overwegend agrarisch met grote en kleine bosgebieden waarvan de Munnichsbos en het nationaal park de Meinweg de bekendste zijn. Dit rijkgeschakeerde gebied biedt plek aan vele bijzondere planten- en diersoorten en is zeer geliefd bij wandelaars en fietsers. De Meinweg is, naast de Veluwe, aangewezen als leefgebied voor wilde zwijnen. In de Roerstreek en omgeving komen steeds meer reeën en ganzen voor waarvan de populaties vanwege de toenemende schade aan landbouw en verkeer om zorgvuldig beheer vragen.De jagers binnen de wildbeheereenheid Roerstreek en omgeving zullen zich inzetten om hun bijdrage te leveren aan een verantwoord natuurbeheer in dit prachtige gebied. 

Wilde Kat in Limburg?


Natuurorganisatie ARK is dit najaar een onderzoek gestart naar de terug komst van de Wilde Kat in Limburg.

De Europese wilde kat lijkt op een zeer forse cyperse huiskat. Het beschermde dier is al heel lang uit Nederland verdwenen, maar dit voorjaar werd vrijwel zeker een wilde kat vastgelegd op beelden van een fotoval in Zuid-Limburg. Het is bekend dat er weer een groeiende populatie wilde katten in de Duitse Eifel zit en er zou ook een groep ontstaan in de Belgische Ardennen.

In oktober 2012 is een wilde kat even ten zuiden van Weert gefotografeerd. Ook zijn er begin 2013 waarnemingen gemeld in het Noordal, evenals in het Vrouwenbos net over de grens in België. Daarnaast worden op steenworp afstand van de Nederlandse grens in het Duitse Rotgen regelmatig waarnemingen gedaan.

Op de onderstaande afbeelding ziet u het verschil tussen een gewone huiskat en de Europese Wilde Kat.

Verschil huiskat - Wilde Kat

Afbeelding: KNJV www.knjv.nl

Licht op de spiegel

Op zaterdag 21 september jl. hebben leden van wildbeheereenheid Tussen Maas en Roer wildspiegels geplaatst langs de wegen waar regelmatig wild in aanraking komt met het verkeer.

Het gaat hier vooral om zgn. ‘hotspots’. Dit zijn punten binnen een WBE waar relatief veel valwild voorkomt. Bijvoorbeeld aan de Stationsweg in Montfort. Waar regelmatig Reeën worden aangereden door het verkeer. Met alle gevolgen voor het dier en de bestuurder.
Het werd dan ook hoog tijd dat er maatregelen werden getroffen om de aanrijdingen met bijvoorbeeld Reeën en Wilde zwijnen en de Das terug te dringen. En de verkeersveiligheid te vergroten.

Er werd contact gezocht met de gemeente Roerdalen. De gemeente die verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid op de wegen met de betreffende hotspots. Na enkele gesprekken met wethouder Chrit Wolfhagen werd de noodzaak voor maatregelen duidelijk.
Er werd afgesproken dat de gemeente Roerdalen wildreflectoren zou aanschaffen. Die daarna geplaatst werden door de Wildbeheereenheid.

In totaal werden er zestig bermpaaltjes en vijfenzeventig wildreflectors van het merk Itek beschikbaar gesteld door de gemeente en geplaatst door WBE Tussen Maas en Roer.

De gemeente zorgde overigens ook voor een veilige werkomgeving tijdens het plaatsen. Middels verkeersborden en reflecterende hesjes.


Hoe werkt de jacht in Nederland?

In het Vakblad Bos, Natuur en Landschap verscheen onlangs een artikel over de jacht in Nederland, een aanrader voor mensen die meer willen weten over het 'hoe, wat, wanneer, wie en waarom' van het Nederlandse jachtbedrijf.

Lees hier het uitgebreide artikel:

Hoe werkt het jachtbedrijf in Nederland?


Wilde Bijen hotel

Misschien heeft u ze al gezien. De pvc pijpjes gevuld met riet op een paaltje. Opgesteld langs de akkers nabij Sint Odilienberg. 

Het gaat hier om een onderdeel van een onderzoek naar Wilde bijen van de universiteit Wageningen.
Hier leest u een artikel hierover uit De Limburger.

Bijen onderzoek Wageningen in Sint OdilienbergEerste jachtervaring Gedeputeerde Noël Lebens

Limburgs CDA-gedeputeerde Noël Lebens was op donderdagmorgen 24 november te gast in het jachtveld van Wim Grave in het Middenlimburgse Sint Odiliënberg. Lebens was daarmee ingegaan op een uitnodiging van Grave om als gedeputeerde met de portefeuille natuur en landschap eens mee op jacht te gaan. Nadat de jachtleider bij de eeuwenoude en pittoresk gelegen pachtboerderij Munnichsbos van de drie gebroeders Peters de gedeputeerde, jagers en drijvers had verwelkomd en de regels voor die dag had uitgelegd, toog het gezelschap meteen veld in. Het werd een schitterende ochtend waarbij veel wild werd gezien zoals hazen, fazanten en reeën. Ook werd sporen van een wild varken op een stoppelland ontdekt. Lebens had zich voor de gelegenheid in een groen tenue gestoken inclusief oranje hesje. Tijdens de jacht stootte Lebens, gewapend met een stok, verschillende hazen uit hun leger, die daarna door de geweren werden geschoten en vervolgens door Max, de Duitse Staande Langhaar van Grave, netjes werden geapporteerd. Rond het middaguur lagen zes hazen en vier fazanten op het tableau. De jachtmorgen werd afgesloten met erwtensoep en een broodje in de gezellige keuken van de gebroeders Peters. Lebens was onder de indruk. Het was zijn eerste jachtervaring. ,,Ik dacht dat ik als gedeputeerde al een jachtig bestaan had…….” schertste hij.

,,Ik vond het echt aangenaam om een keer mee te mogen gaan. Ik ben onder de indruk van de zorgvuldige aanpak in dit jachtveld. Het ging er honderd procent correct aan toe. Ik heb met eigen ogen nu gezien hoe belangrijk het is om eventuele schade door wild aan gewassen voor te zijn. En mocht er ooit in het Provinciehuis discussie ontstaan over de jacht dan is het altijd prettig om als bestuurder praktijkervaring te hebben. Ik heb nu met eigen ogen kunnen zien hoe het er aan toe gaat; op een correcte en stevige manier.” Als herinnering aan de jachtdag kreeg Lebens een boek over de historie van de boerderij Munnichsbos mee naar huis.

Gedeputeerde Lebens als drijver

Bron; KNJV | Tekst; Ingelpress | Foto; Peter Wijnands 

Week van de Teek

15 tot en met 21 april 2013

In de week van 15 tot en met 21 april is het de 'week van de Teek'.
In deze week wordt aandacht gevraagd voor teken, en de gevolgen die een tekenbeet kan hebben. Bijvoorbeeld de ziekte van Lyme.

Als je in het groen actief bent. Is er een grote kans dat je van het voorjaar tot en met de herfst in aanraking komt met teken.
Steeds meer mensen lopen een tekenbeet op en krijgen de ziekte van Lyme.
Er zijn verschillende organisaties die zich bezig houden met het geven van voorlichting over teken en hoe u een tekenbeet kunt voorkomen.
Verder is er te vinden hoe u een teek veilig en snel kunt verwijderen, en wanneer medische hulp noodzakelijk is.
Stigas (Stichting Gezondheidzorg Agrarische Sectoren) heeft een speciale website gemaakt.
Bekijk de website; www.weekvandeteek.nl

 


 

 

NATUURSCHOONMAAKDAG 2011


Minder zwerfvuil opgehaald
 
Afgelopen zaterdag 19 maart was het Natuurschoonmaakdag.
Ook WBE Tussen Maas en Roer deed hier aan mee. Tientallen vrijwilligers gingen op pad om zwerfvuil op te ruimen langs paden en wegen.
Het werkgebied van deze dag lag voornamelijk binnen de gemeente Roerdalen.
In totaal werd er zo’n 14 kubieke meter afval verzameld.
Volgens WBE voorzitter Wim Grave is dit een geringere hoeveelheid dan de afgelopen jaren.
In voorgaande jaren werd er tijdens deze dag tussen de zestien en twintig kubieke meter zwerfvuil opgehaald.
Deze afname is volgens Grave te danken aan de inzet van de gemeente Roerdalen.
Zij hebben een actief beleid om illegale afvaldumping tegen te gaan.

Opgehaald zwerfvuilDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.